wróć

Kadra zarządzająca

Sławomir Maculewicz

Prezes zarządu

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu. Pomysłodawca i założyciel, większościowy udziałowiec firmy Maculewicz Consulting Sp. z o. o., wcześniej pracownik i konsultant firm doradczych, m.in. pełniący funkcję Dyrektora Pionu Programów Pomocowych w firmie Impact Management Polska.

Ukończył liczne kursy i szkolenia z dziedziny zarządzania projektami, zarządzania w prawidłowym funkcjonowaniu spółek, negocjacji, a także z zakresu systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi.

W 2006 roku uzyskał akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako ekspert w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz beneficjentów Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w ramach specjalizacji „Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej”. Współpracuje z wieloma gminami, spółkami Skarbu Państwa, przedsiębiorstwami prywatnymi, firmami z kapitałem zagranicznym, a także uczelniami wyższymi. Współwłaściciel wynalazku zatytułowanego „Sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru oraz azotu, wodoru i amoniaku” opracowanego  na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Odpowiedzialny za kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (marketingowej, finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa, a także strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Stawia na profesjonalną obsługę i wysoką jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Bardzo ceni sobie szczerość i otwartość w kontaktach biznesowych.

Urszula Pieńkowska

Wiceprezes zarządu

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Business Coachingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski uzyskując dyplom magistra politologii.

Ukończyła liczne szkolenia z tematyki prowadzenia prezentacji i kształcenia umiejętności trenerskich, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, a także w zakresie funduszy unijnych i zarządzania projektami. Uzyskała certyfikat „Specjalisty ds. zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE”.

Od kilku lat interesuje się coachingiem i stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy coacha. Coaching to dla niej misja i powołanie. To sposób, by nie dając gotowego rozwiązania pomagać rozwiązywać problemy i realizować cele, by nie wskazując jedynej słusznej drogi dać oparcie w poszukiwaniu życiowej drogi. To wspólne podążanie do celu.

Z firmą Maculewicz Consulting związana od 2005 roku obecnie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Pionu Programów Pomocowych. Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada szczególnie za dział projektów inwestycyjnych (zarządza zespołem i koordynując prace projektowe), a także za działania z obszaru HR – dba o stały rozwój pracowników, budowanie i motywowanie zespołu.

Osiągnęła liczna sukcesy w pozyskiwaniu dotacji, szczególnie na inwestycje dla firm z sektora MSP. Od 2006 r. pracuje również jako trener, prowadząc szkolenia głównie z tematyki pozyskiwania dotacji. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej.

Adam Karmański

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej karierze zawodowej zajmował się reorganizacją jednostek naukowych (m in. IMBiP), koordynacją projektów badawczych i konsultingiem naukowym (m in. dla Bartimpex S.A), projektami europejskimi (FP7, H2020). Współtworzył nowy program nauczania dla wydziału MEiL PW. Organizował spotkania typu  nauka-biznes oraz nauka-policymakers. Pomagał w początkowej fazie rozwoju ruchu społecznego Obywatele Nauki.

W firmie Maculewicz Consulting pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju. Odpowiedzialny za rozwój firmy, kontakty z firmami pośredniczącymi, współpracę z kluczowymi klientami oraz jednostkami naukowymi. W relacjach z Klientami kładzie nacisk na relacje osobiste i długofalową współpracę.

Wierzy, że innowacyjność technologiczna, badania i rozwój musza iść w parze w sensem ekonomicznym spółki – tak by każdy projekt był rozwinięciem możliwości firmy, obniżeniem kosztów jej działalności lub przynajmniej przełamaniem istniejących barier rozwoju.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami programów ramowych Unii Europejskiej (m in. Envimpact).

Prywatnie mąż, ojciec i miłośnik psów rasy Ogar Polski.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl