wróć

Nasze projekty

Nasze projekty

Profesjonalne kadry – zarządzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji

Projekt realizowany od 02.05.2014 do 31.05.2015 w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Główny cel projektu to wzrost potencjału MSP z obszaru województwa małopolskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników, w tym osób w wieku 50+ z zakresu zarządzania kwalifikacjami personelu, w kontekście realizacji strategii biznesowej organizacji.

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Projekt w trakcie realizacji w ramach poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” PO KL w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w Partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Gmina Prusice. Firma MACULEWICZ CONSULTING Sp. z o.o. jako Partner w tym projekcie realizuje zadania (w zakresie organizacji szkoleń) na rzecz Lidera oraz innych Partnerów: Gminy Wołów, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Zawonia, Gminy Wisznia Mała, Gminy Dobroszyce, Gminy Prochowice oraz Powiatu Trzebnickiego – łącznie na rzecz ośmiu Jednostek Samorządu Terytorialnego.nnn

Głównym celem projektu jest podniesienie standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych przez 8 JST z województwa dolnośląskiego poprzez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji pracowników oraz wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Budowa społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności  poprzez wdrożenie biznesu B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem firmy Maculewicz Consulting a systemami Partnerów Biznesowych

Projekt realizowany od 01.05.2012 r.do 30.09.2013 r. w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B”.
Głównym celem realizacji projektu była automatyzacja procesów biznesowych poprzez wymianę informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw w następujących obszarach:

  • Integracja B2B w zakresie implementacji rozwiązań w zakresie wymiany danych z partnerami
  • Integracja B2B w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów z kontrahentami (procesy zamówienia oraz faktury)
  • Integracja B2B w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów projektowych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania dokumentacją (Enterprice Documents and Records Managment EDRM)

Szczegóły dotyczące tego projektu znajdują się na stronie:
www.maculewicz.pl

Akademia Interferia – szkolenia dla pracowników branży hotelarskiej.

Projekt realizowany od 1 czerwca 2011r. do 31 maja 2013r. na terenie województw Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do wszystkich pracowników spółek INTERFERIE S.A. oraz INTERFERIE Medical SPA. „Akademia Interferie” realizowana jest w partnerstwie przez Maculewicz Consulting sp. z o.o.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności personelu wszystkich obiektów należących do spółek INTERFERIE. W ramach projektu przeprowadzone zostanie ponad 400 szkoleń, zarówno zawodowych jak i rozwijających umiejętności interpersonalne pracowników.

Szczegóły znajdują się na stronie:
www.akademia.maculewicz.eu

ADR, BBS, kurs kwalifikacyjny – szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych

Projekt realizowany do 30 czerwca 2012r. Celem szkoleń odbywających się w ramach projektu jest dostosowanie kwalifikacji kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez przeprowadzenie kompleksowych szkoleń.

Tematyka szkoleń dla kierowców obejmuje:

  • Szkolenie ADR
  • Szkolenie praktyczne BBS
  • Kurs kwalifikacyjny dla kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych

Szczegóły dotyczące tego projektu znajdują się na stronie:
www.adr.maculewicz.eu

Warsztaty Europejskie – szkolenia z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

Projekt realizowany do 31 grudnia 2011r. W ramach projektu nasza firma zajmowała się organizacją i prowadzeniem teoretycznych i praktycznych szkoleń zawodowych przygotowujących na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Celem szkoleń było przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe przygotowanie projektu w ramach Ogólnopolskich i Regionalnych Programów Operacyjnych a także w ramach Kapitału Ludzkiego.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie:
www.warsztatyeuropejskie.maculewicz.eu

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl