wróć

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

Wśród oferowanych przez nas usług główne miejsce zajmuje doradztwo w zakresie pozyskiwania środków europejskich oraz krajowych na innowacyjne rozwiązania wdrażane przez firmy ­z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Opracowując projekty inwestycyjne dla przedsiębiorców pozyskujemy środki m.in. na badania, wdrożenie nowej technologii, modernizację zakładów, zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, jak też udział w targach i misjach gospodarczych.

Najlepszym motorem do rozwoju są innowacje i działania w zakresie B+R (prace badawczo-rozwojowe). Podpowiadamy, jak przełożyć potrzeby firmy na innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne czy marketingowe. Współpracujemy z jednostkami badawczymi, instytutami naukowymi i uczelniami. Zachęcamy naszych Klientów do nieschematycznych działań i ciągłych wyzwań.

Kompleksowa współpraca przy pozyskaniu dotacji na innowacyjne projekty obejmuje:

  • Bezpłatną pomoc w wyborze programu
    Na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu przeprowadzamy analizę dostępnych programów pomocowych i przedstawiamy warunki i możliwości otrzymania dotacji.
  • Kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych
    Opracowujemy wniosek o dofinansowanie oraz niezbędne w danym konkursie załączniki, m.in. biznes plan lub studium wykonalności wraz z analizami finansowymi. Pomagamy złożyć dokumentację aplikacyjną w odpowiedniej instytucji i monitorujemy proces oceny projektu.
  • Administrowanie projektem i rozliczanie dotacji
    Oferujemy wsparcie w zarządzaniu projektami i w rozliczeniach otrzymanych środków. Pomagamy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, dbamy o prawidłową realizację projektu oraz sporządzamy wnioski o zaliczę, płatność etapową i końcową.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl