wróć

Dotacje dla JST

Oferujemy szerokie wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną. Doradzamy w obszarze finansowania bieżącego funkcjonowania oraz planowanego rozwoju, pozyskując środki na obsługę bieżącej działalności oraz na inwestycje infrastrukturalne. Pomagamy przygotować niezbędne dokumenty i opracowania, przeprowadzamy audyty projektów unijnych.

Dotacje dla JST

Dokumenty strategiczne dla samorządów
Oferujemy pomoc w opracowaniu dokumentacji strategicznej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworząc opracowania stanowiące podstawę do podejmowania dalszych działań, m.in.: programy rozwoju lokalnego, lokalne programy rewitalizacji, strategie rozwoju. Umiejętne przygotowanie w/w dokumentacji odgrywa kluczową rolę także przy podejmowaniu dalszych działań w zakresie ubiegania się o środki unijne na planowane inwestycje.

Studia wykonalności
W swoim dorobku mamy tworzenie dokumentacji konkursowej dla projektów wodno-kanalizacyjnych, drogowych, dotyczących budowy obiektów sportowych oraz innych. Przygotowujemy studia wykonalności do projektów realizowanych w ramach dostępnych programów pomocowych – krajowych i europejskich. Zakres studium wykonalności jest dostosowywany każdorazowo do potrzeb Klienta i wymogów instytucji wdrażającej.

Doradztwo w ramach stałej współpracy
Wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy kompleksowe wsparcie i stałe doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania dla planowanych inwestycji.
W ramach współpracy:

  • zapewniamy stałą obsługę i wsparcie zespołu specjalistów, którzy pod kątem planowanych przez JST działań śledzą dostępne programu pomocowe,
  • na bieżąco raportujemy z wykonanych prac,
  • rekomendujemy wybrane programy dotacyjne i udzielamy informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o aplikowaniu o środki.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl