wróć

Kadra zarządzająca

Sławomir Maculewicz

Prezes zarządu

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu. Pomysłodawca i założyciel, większościowy udziałowiec firmy Maculewicz Consulting Sp. z o. o., wcześniej pracownik i konsultant firm doradczych, m.in. pełniący funkcję Dyrektora Pionu Programów Pomocowych w firmie Impact Management Polska.

Ukończył liczne kursy i szkolenia z dziedziny zarządzania projektami, zarządzania w prawidłowym funkcjonowaniu spółek, negocjacji, a także z zakresu systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi.

W 2006 roku uzyskał akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako ekspert w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz beneficjentów Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w ramach specjalizacji „Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej”. Współpracuje z wieloma gminami, spółkami Skarbu Państwa, przedsiębiorstwami prywatnymi, firmami z kapitałem zagranicznym, a także uczelniami wyższymi. Współwłaściciel wynalazku zatytułowanego „Sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru oraz azotu, wodoru i amoniaku” opracowanego  na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Odpowiedzialny za kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (marketingowej, finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa, a także strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Stawia na profesjonalną obsługę i wysoką jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Bardzo ceni sobie szczerość i otwartość w kontaktach biznesowych.

Urszula Pieńkowska

Wiceprezes zarządu

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Business Coachingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski uzyskując dyplom magistra politologii.

Ukończyła liczne szkolenia z tematyki prowadzenia prezentacji i kształcenia umiejętności trenerskich, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, a także w zakresie funduszy unijnych i zarządzania projektami. Uzyskała certyfikat „Specjalisty ds. zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE”.

Od kilku lat interesuje się coachingiem i stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy coacha. Coaching to dla niej misja i powołanie. To sposób, by nie dając gotowego rozwiązania pomagać rozwiązywać problemy i realizować cele, by nie wskazując jedynej słusznej drogi dać oparcie w poszukiwaniu życiowej drogi. To wspólne podążanie do celu.

Z firmą Maculewicz Consulting związana od 2005 roku obecnie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Pionu Programów Pomocowych. Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiada szczególnie za dział projektów inwestycyjnych (zarządza zespołem i koordynując prace projektowe), a także za działania z obszaru HR – dba o stały rozwój pracowników, budowanie i motywowanie zespołu.

Osiągnęła liczna sukcesy w pozyskiwaniu dotacji, szczególnie na inwestycje dla firm z sektora MSP. Od 2006 r. pracuje również jako trener, prowadząc szkolenia głównie z tematyki pozyskiwania dotacji. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej.

Magdalena Markiewicz

Prokurent

Ekspert rozwiązań biznesowych i praktyk z zakresu pozyskiwania funduszy z UE. Rozwiązania, które stosuje w firmach klientów są skuteczne i mają jeden cel „minimum wkładu – maksimum zysku”. Stosuje tylko te rozwiązania, co do których jest absolutnie przekonana, że przyniosą oczekiwany efekt w postaci wysokiego zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Swoją skuteczność zawdzięcza połączeniu wiedzy ekonomicznej i prawnej zdobytej na najlepszych uczelniach w Polsce. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w zakresie nauk ekonomicznych, prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ekonomię w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Twierdzi, że wiedza teoretyczna nie ma znaczenia bez zastosowania w praktyce, dlatego zrezygnowała z pracy wykładowcy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania i poświęciła się biznesowi. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się doradztwem gospodarczym i pozyskiwaniem funduszy unijnych (na inwestycje i szkolenia) dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych.

Osobiście kierowała realizacją licznych projektów szkoleniowych dofinansowanych z EFS. Prowadzi szkolenia z tematyki pozyskiwania dotacji w ramach funduszy europejskich. Współpracuje z czasopismem Fundusze Europejskie, gdzie publikuje artykuły dotyczące tej tematyki.

W firmie Maculewicz Consulting zatrudniona od 2008 roku, obecnie zajmuje stanowisko Prawnik, Specjalista ds. zamówień publicznych. Odpowiedzialna za dział projektów miękkich, zajmuje się także doradztwem prawnym oraz zamówieniami publicznymi.

Agnieszka Gutowska

Członek Zarządu

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Uczestniczyła w szkoleniach zarówno z zakresu administracji i zarządzania, jak też w szkoleniach dotyczących realizacji i rozliczania projektów szkoleniowych.

W firmie Maculewicz Consulting zatrudniona od 2013 roku. Od początku odpowiedzialna za sprawną organizację pracy biura i sprawy administracyjne. Obecnie pełni funkcję Kierownika Biura Zarządu. Nadzoruje pracę biura rachunkowego, odpowiada w szczególności za bezpośredni kontakt z Klientem zarówno na etapie działań handlowych i zawierania umów, jak również na etapie obsługi i rozliczeń finansowych, a także za kontakt z instytucjami publicznymi. W relacjach z Klientami stawia przede wszystkim na profesjonalizm i szczerość.

Posiada również doświadczenie w zarządzaniu projektami szkoleniowymi realizowanymi przez Maculewicz Consulting dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyła w projektach szkoleniowych od momentu działań rekrutacyjnych, przez etap monitoringu i ewaluacji, aż po rozliczenie końcowe.

Ponadto prowadzi nadzór nad prowadzonymi przez zespół audytorów i biegłych rewidentów audytami projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowanych przez klientów firmy oraz audytami finansowymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prywatnie miłośniczka podróżowania i sportów wodnych.

Adam Karmański

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej karierze zawodowej zajmował się reorganizacją jednostek naukowych (m in. IMBiP), koordynacją projektów badawczych i konsultingiem naukowym (m in. dla Bartimpex S.A), projektami europejskimi (FP7, H2020). Współtworzył nowy program nauczania dla wydziału MEiL PW. Organizował spotkania typu  nauka-biznes oraz nauka-policymakers. Pomagał w początkowej fazie rozwoju ruchu społecznego Obywatele Nauki.

W firmie Maculewicz Consulting pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju. Odpowiedzialny za rozwój firmy, kontakty z firmami pośredniczącymi, współpracę z kluczowymi klientami oraz jednostkami naukowymi. W relacjach z Klientami kładzie nacisk na relacje osobiste i długofalową współpracę.

Wierzy, że innowacyjność technologiczna, badania i rozwój musza iść w parze w sensem ekonomicznym spółki – tak by każdy projekt był rozwinięciem możliwości firmy, obniżeniem kosztów jej działalności lub przynajmniej przełamaniem istniejących barier rozwoju.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami programów ramowych Unii Europejskiej (m in. Envimpact).

Prywatnie mąż, ojciec i miłośnik psów rasy Ogar Polski.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl