ROBOGRANT – dotacje dla branży meblarskiej

„Robogrant” – program, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną, poprawę jakości, elastyczności i wydajności produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Kwota dofinansowania
850 000 zł – maksymalna kwota dofinansowania.
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
• Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
• prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
• przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie?
Ogłoszenie konkursu: 11 października 2022
Start składania wniosków: 8 listopada 2022
Koniec przyjmowania wniosków: 6 grudnia 2022

Jesteś zainteresowany pozyskaniem wsparcia finansowego w ramach programu Robogrant – skorzystaj z naszego doświadczenia i zgłoś się do nas.