wróć

Zakładanie spółek

Doskonale rozumiemy, że rejestracja spółek jest to długotrwały i skomplikowany proces, który wymaga znajomości przepisów prawa i powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych. Jako doświadczeni specjaliści pomagamy przy wyborze formy prowadzenia działalności i pomagamy w rejestracji spółek.

Zakładanie spółek

 

Pomagamy w zakładaniu:

  • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Spółek jawnych;
  • Spółek partnerskich;
  • Spółek komandytowych;
  • Spółek komandytowo-akcyjnych;
  • Spółek akcyjnych;
  • przekształcanie spółki cywilnej w spółkę jawną

Ponadto służymy pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury likwidacji spółek i przeprowadzeniu procedury związanej z wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyrejestrowaniem spółki z ZUS, US i Urzędu Statystycznego.

Służymy również pomocą w przeprowadzeniu procedury przerejestrowania nieaktywnych spółek prawa handlowego z dotychczasowego rejestru handlowego oraz innych podmiotów i organizacji, które nie dopełniły obowiązku przerejestrowania z dotychczasowych rejestrów do Krajowego Rejestru Sądowego. Opracowujemy projekty zmian umów i statutów spółek w zakresie wymaganym przez aktualne przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl