wróć

Dotacje na szkolenia

Realizujemy projekty szkoleniowe oferując szeroką gamę szkoleń dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w zakresie pozyskania dotacji, jak też z tematyki prawnej, finansowej i rachunkowej oraz w zakresie zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, sprzedaży, informatyki itp. Przygotowujemy projekty szkoleniowe dla naszych klientów, skierowane do konkretnego sektora, dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Dotacje na szkolenia

Analiza potrzeb szkoleniowych
Działaniem poprzedzającym przystąpienie do realizacji projektu szkoleniowego jest diagnoza potrzeb szkoleniowych. Dzięki niej łatwiej jest zbudować całościowy projekt szkoleniowy dla firmy oraz pozyskać fundusze na jego realizację.

Diagnozę potrzeb edukacyjnych przeprowadzamy na trzech poziomach:

  • na poziomie organizacji,
  • na poziomie stanowisk pracy (działów i zespołów),
  • na poziomie indywidualnym.

Proponowana metodologia jest zgodna z europejskim modelem kompleksowego zarządzania jakością (EFQM).

Opracowanie projektu
Oferta stworzenia projektu szkoleniowego obejmuje kompleksową pomoc:

  • Doradztwo na etapie planowania inwestycji pod kątem możliwości pozyskania dotacji,
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
  • Opracowanie budżetu projektu,
  • Monitorowanie procesu oceny wniosku,
  • Doradztwo na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Realizacja szkoleń
Posiadając doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych możemy zaoferować  naszym Klientom również wsparcie w zarządzaniu projektem oraz rozliczeniu otrzymanych środków, a także pomoc na etapie organizacji i prowadzenia szkoleń.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl