wróć

Doradztwo finansowe

Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie dostępu do innych niż bezzwrotne dotacje form finansowania inwestycji lub bieżącej działalności. Do każdego Klienta stosujemy indywidualne podejście – jego potrzeby przekładamy na możliwości, jakie oferują instytucje finansowe i podmioty świadczące usługi doradcze wykraczające poza zakres naszych usług. Dla nas ważne jest, by każdy nasz Klient otrzymał od nas kompleksową poradę w zakresie finansowania swoich potrzeb rozwojowych.

Doradztwo finansowe

Doradzamy w zakresie pozyskania:

 • kredytów (obrotowych, inwestycyjnych i in.),
 • leasingu (operacyjnego i finansowego),
 • innych produktów bankowych (np. faktoringu),
 • kapitału dłużnego i własnego.

Pomoc w pozyskaniu kredytu/pożyczki
Oferujemy pomoc w pozyskaniu preferencyjnych pożyczek, kredytów pomostowych na potrzeby inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych, jak również kredytów obrotowych i inwestycyjnych niezwiązanych z inwestycją wspieraną ze środków unijnych.
Pomagamy w kontaktach z bankami oraz doradcami finansowymi, dzięki czemu nasi Klienci niejednokrotnie są obsługiwani sprawniej, a pomoc naszej firmy w procesie ubiegania się o kredyt w opinii Klientów jest bardzo cenna.
Pomagamy w wypełnieniu wniosku, zebraniu wszystkich załączników, sporządzeniu biznes planu, a także monitorujemy ocenę wniosku kredytowego, odciążając w maksymalny sposób naszych Klientów. Zakres tworzonego biznes planu jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb Klienta.
Tworzymy biznes plany nie tylko na potrzeby ubiegania się o środki unijne, ale też na potrzeby ubiegania się o kredyt bankowy, bez względu na to, czy będzie to kredyt na inwestycję finansowaną ze środków unijnych.

Faktoring
Pomagamy naszym Klientom w dostępie do innych form wspierania działalności zapewniających płynność finansową. Doradzamy, jak skorzystać z usługi faktoringu, która polecana jest na każdym etapie prowadzenia działalności. Jest to produkt dedykowany zarówno dynamicznie rozwijającym się firmom, które nie chcą czekać na pieniądze z wystawionych faktur, ale również przedsiębiorstwom z przejściowymi kłopotami w utrzymaniu płynności finansowej.
Usługa faktoringu to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:

 • sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności
 • współpracują z gronem stałych odbiorców
 • chcą zdywersyfikować swoje źródła finansowania
 • dynamicznie się rozwijają
 • chcą wejść na nowe zagraniczne rynki

Działanie faktoringu jest bardzo proste: to usługa, dzięki której pieniądze z wystawionych kontrahentowi faktur z odroczonym terminem płatności, trafiają do przedsiębiorcy natychmiast po dokonaniu sprzedaży, a ciężar monitorowania spływu należności spada na firmę faktoringową.
Dostępne rozwiązania dla firm:

 • Faktoring z regresem
 • Faktoring bez regresu
 • Faktoring eksportowy
 • Faktoring dla transportu
 • Faktoring dla mikrofirm

Profesjonalne usługi doradztwa finansowego
Tym, spośród naszych Klientów, którzy oczekują doradztwa transakcyjnego przy nabyciach i sprzedaży firm oraz pozyskiwaniu kapitału dłużnego i własnego, możemy zaoferować pomoc profesjonalnego doradcy, który poprowadzi przedsiębiorstwo przez cały proces restrukturyzacji czy innych zmian kapitałowych.
Pomoc wysokiej klasy konsultantów dotyczy:

 • Doradztwa transakcyjnego – w zakresie doradztwa przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek, fuzji przedsiębiorstw oraz poszukiwania partnera biznesowego
 • Doradztwa biznesowego podczas realizacji obsługi transakcyjnej i pozyskiwania kapitału, jak i bieżącej działalności (przygotowanie wyceny składników majątkowych i przedsiębiorstw, prowadzenie analiz ekonomicznych, finansowych oraz przygotowywanie rekomendacji, wprowadzanie usprawnień w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, a także wsparcie w nadzorze właścicielskim i korporacyjnym).
 • Usług corporate finance, które obejmują pełną obsługę transakcji mających na celu pozyskanie finansowania dłużnego oraz właścicielskiego, jak i sprzedaż, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl