Publications

wróć

Nasze projekty

Projects-wrapper

Profesjonalne kadry – zarządzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji

 

Projekt realizowany od 02.05.2014 r. do 31.05.2015 r. w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Głównym celem projektu był wzrost potencjału MSP z obszaru województwa małopolskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników, w tym osób w wieku 50+, z zakresu zarządzania kwalifikacjami personelu, w kontekście realizacji strategii biznesowej organizacji.

 

Całkowita wartość projektu to ok. 650 000 zł.

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

 

Projekt realizowany od 03.03.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach poddziałania 5.2.1 PO KL „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Liderem projektu była Gmina Prusice, a partnerami Maculewicz Consulting Sp. z o.o. oraz siedem JST z terenu województwa dolnośląskiego.

Głównym celem projektu było podniesienie standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych przez 8 JST z województwa dolnośląskiego poprzez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji pracowników oraz wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

 

Całkowita wartość projektu to ok. 2 300 00 zł.

 

Budowa społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności poprzez edrożenie elektronicznego biznesu B2B do realizacji procesów B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem firmy Maculewicz Consulting a systemami Partnerów Biznesowych

 

Projekt realizowany od 01.05.2012 r. do 30.09.2013 r. w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B”.

Głównym celem realizacji projektu była automatyzacja procesów biznesowych poprzez wymianę informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw w następujących obszarach:

  • Integracja B2B w zakresie implementacji rozwiązań w zakresie wymiany danych z partnerami
  • Integracja B2B w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów z kontrahentami (procesy zamówienia oraz faktury)
  • Integracja B2B w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów projektowych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania dokumentacją (Enterprice Documents and Records Managment EDRM)

 

Całkowita wartość projektu to ok. 416 000 zł.

 

Akademia Interferie – szkolenia dla pracowników branży hotelarskiej

 

Projekt realizowany od 1.06.2011 r. do 31.05.2013 r. na terenie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Projekt skierowany był do wszystkich pracowników spółek INTERFERIE S.A. oraz INTERFERIE Medical SPA. „Akademia Interferie” realizowana była w partnerstwie gdzie Maculewiccz Consulting  pełniło rolę Lidera. Celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności personelu wszystkich obiektów należących do spółek INTERFERIE. W ramach projektu przeprowadzone zostało ponad 400 szkoleń, zarówno zawodowych jak i rozwijających umiejętności interpersonalne pracowników.

 

Całkowita wartość projektu to ok. 1 603 000 zł.

 

ADR, BBS, kurs kwalifikacyjny – szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych

 

Projekt realizowany od 01.01.2011 r. do 30.03.2012 r. w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Celem szkoleń odbywających się w ramach projektu było dostosowanie kwalifikacji kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez przeprowadzenie kompleksowych szkoleń.

 

Tematyka szkoleń dla kierowców obejmowała:

  • Szkolenie ADR
  • Szkolenie praktyczne
  • BBS Kurs kwalifikacyjny dla kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych

 

Całkowita wartość projektu to 1 655 000 zł.

 

Warsztaty Europejskie – szkolenia z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

 

Projekt realizowany od 03.01.2011 r. do 30.12.2011 r. w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.  W ramach projektu nasza firma zajmowała się organizacją i prowadzeniem teoretycznych i praktycznych szkoleń zawodowych przygotowujących do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Celem szkoleń było przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe przygotowanie projektu w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów operacyjnych, zarówno inwestycyjnych, jak i szkoleniowych.

 

Całkowita wartość projektu to 850 000 zł.

 

Maculewicz Consulting Sp. z o. o.

| ul. Staszica 1D lok. U3 | 05-800 Pruszków | tel: 22 738 71 60 | email: biuro@maculewicz.pl